Kategorie
Aktualności

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań sądowych i egzekwowanie prawa.

Komornik to osoba wyznaczona przez sąd do wykonywania poleceń sędziego. Komornik ma prawo zajmować i sprzedawać majątek oraz pobierać pieniądze dłużnika.

Komornicy często konfrontują osoby posiadające towary, które nie są odpowiednio sklasyfikowane lub majątek osobisty, z którym właściciel nie chce się rozstać, np. meble domowe. W takich przypadkach komornik może skorzystać z procedury sprzedaży, aby zgodnie z prawem skonfiskować i zlicytować takie przedmioty.